Покрив на къща изолация

Оптиманият вараинт за изпълнение на топлоизолацията на плосък покрив е чрез полагане на XPS или каменна вата върху стоманобетоновата плоча.

Предимствата на XPS /екструдиран пенополистирол/ са високите му топлоизолационни качества, водонепропускливост /обусловена от затворената му клетъчна структура/, достатъчна якост на натиск и трудногоримост, лесен за монтаж.Недостатъците са, че материалът не е паропропусклив и това води до влошаване на микроклиматът в сградата.

Предимствата на каменната вата са добрите топлоизолационни качества, предоставя пожаро и звуко защита, има добра паропропускливост.Недостатъците са, че изисква по-прецизно и качествено изпълнение на хидроизолационния слой над нея, по-голяма дебелина на изолационния слой спрямо XPS. Каменната вата трябва да бъде с висока плътност / мин. 150 kg/m3 / и добре изолирана от влагата.

плочките нямат хидроизолиращо действие, така че няма как теча да идва от недобре направени фуги. Направените два пласта хидроизолация са напълно достатъчни, при добро качество на материала и правилно изпълнение, да предпазят от теч. Щом има течове въпреки двата пласта , замазката и плочките, проблема е от монтажа или качеството на материалите.
За съжаление при този вид ремонти единственото сигурно решение е демонтаж на всички покрития, и преизграждане на хидроизолационната система.

Грундирането на основите, преди полагане на каквато и да е хидроизолация е задължителна част от подготовката. Както при всяка дейност, така и при изграждането на влагозащита, подготовката определя качеството на резултатите и тяхната дълготрайност. При изграждане на различни хидроизолационни системи задължително се нанася битумен грунд. За да разберем целта на това действие, трябва да се запознаем с грунда, като материал.

Битумният грунд представлява течна леплива маса, която обикновено е с тъмен цвят. Макар и наричан битумен, грундът е съставен не само от битум, но и от различни по състав и свойства компоненти. В неговото съдържание са включени различни добавки и подобрители, наред със специфични разредители, които повишават неколкократно адхезията на битумните изолационни материали към основи от всякакъв тип. Грундиране с битум преди хидроизолация

Битумният грунд има висока еластичност и може да се полага както студен, така и горещ, като за целта могат да се използват валяк, четка или специална пръскачка за вискозни течности. След нанасяне на грунда се налага той да изсъхне за не по-малко от 3-4 часа, преди да се пристъпи към следващите дейности по изпълнение на хидроизолацията.